FaceRehab Digitálny terapeut

Aplikácia ponúka inovatívný pristup k liečbe tvárovej obrny a poskytuje jedinečný
algoritmus, ktorý analyzuje progres liečby, pohyb svalov a úroveň postihnutia.

Lokalizačné systémy vo vnútri budov

Ponúkame RTLS systémy na základe nami vyvinutej platformy INDOORIZE pre skladové riešenia, lokalizáciu na letisku, propagáciu obchodov v nákupných centrách, navigáčné aplikácie pre nevidiacich a sprievodcov v múzeách.

Inovatívne IoT riešenia na mieru

Vyvíjame komplexné informačné systémy, správu systému, databázy a aplikácie.
Navrhujeme riešenia podľa potrieb a požiadaviek zákaznika.

Naše služby

Systémy a softvérové riešenia pre lokalizáciu

RTLS systémy

Monitorovanie pohybu objektov a osôb
v reálnom čase vo vnútri budov

Web/Mobile Development

Vývoj natívnych aplikácií pre iOS/Android
a webové portály

Digitalne zdravotníctvo

Inovatívny prístup pri liečbe pacientov
a vývoj diagnostických zariadení

Hardvér - Senzory

Integrácia senzorov v priemysle aj zdravotníctve na zber a analýzu dát

RTLS Portfólio

Ponúkamé monitorovanie pohybu objektov a ľudí v reálnom čase vrátane analytiky a štatistiky pomocou bluetooth senzorov a UWB technológie.

Priemysel - sklady

Obchodné centrá

Pomoc nevidiacim

Múzea - hrady

Referencie

Sám V Múzeu - Projekt pozostávajúci z mobilnej aplikácie a senzorov v múzeu, ktorý slúži ako interaktívny sprievodca expozíciou vo Východoslovenskom Múzeu v Košiciach v časti Rodošto. Jeho neodmysliteľnou súčasťou a odlišnosťou je rozšírenie umožňujúce sprístupnenie tajomstiev múzea pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Prehliadka múzea funguje na princípe lokalizácie návštevníka v priestoroch múzea na základe mobilnej aplikácie návštevníka a rozmiestnených bluetooth senzorov. Na základe polohy je následne použivateľ sprevádzaný hlasom historickej postavy Klementa Mikeša, ktorý sa pravidelne prihovorí v momentoch objavovania expozície a odomykania vystavených predmetov.

Mobilná aplikácia

Vyvinutá pre iOS aj Android slúži ako sprievodca expozíciou

RTLS systémy

Využívanie lokalizačných systémov mapujúcich pozíciu návštevníka

Navigácia pre nevidiacich

Rozšírenie pomáhajúce pri orientácií a pochopeniu kontextu ich okolia

Hlasový sprievodca

Historická postava Klementa Mikeša rozprávajúca príbeh múzea

Na projekte sa spolupracovalo s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Východoslovenským Múzeom v Košiciach a spoločnosťou T-Systems Slovakia.

Tento projekt získal ocenenie na galavečeri Via Bona 2018 za Sociálnu inováciu roka 2018 na Slovensku a Cenu Verejnosti denníka SME. V roku 2019 bol nominovaný a získal 3. miesto v kategórií IT Produkt roka na prestížnom podujatí IT GALA. Aktuálne si ho možete vyskúšať v priestoroch Východoslovenského múzea - Rodošta v Košiciach.

Viac informácií na www.samvmuzeu.sk

Portfólio

Kontaktné informácie

Tel. kontakt

INOVUJ s.r.o.

+421 944 130 488

Email

Ing. Veronika Hudzíková

veronika.hudzikova@inovuj.com